Hva skjer denne uka?

Her finner du til enhver tid gjeldende ukeplan for det enkelte trinn. Klikk på bildene nedenfor for å se en større versjon.

Førstetrinn
toc3clthypi3ukkhok8hybpyyuk2jz183ol6ou8qjcouxrg3mcx6qpifunoyx1gc
Andretrinn
uke 50
Tredjetrinn
lz0kfxcsokmyegmycncvqeylmubdwx4s8aawi60byi8rahvncydfgp4tr7idp4mj
opsdozi6dzdjoy2d8947zm7o0qozh06kmep9zjq2uoadcf9miairtjvfusyvu3z9
Fjerdetrinn
cutdqnmpxnv4lglbjwdvxgsfkqdt4rv6uijbifanoordcg50ltbbegy2jvnf05zm
og0twtn2f9ux9xi3txyvsp6h1gbhbxd6ku7vayyl4zferdnoe4otw5y7estagm1c
Femtetrinn
ponruwtehpykpmibveiqtzmv53gfsu4espisku2ze6f7fmsgpi7sylonq6myytgm
7xj0addnhmgwxvzdham4uggq534seiinx7bpv3qhlmv20wcbxrh8lbhcgcgmutgc
Sjettetrinn
ukajl59xlx87fwudvvcky0fc7idpelonemubthjgsgrd7wmcp7o6tmlrnea1mgs3
lgbhki1hzlk6ykfuifrzw8ytjtnldcrbeuvs2jfuyczyo9u9yi0hpuux8fkxrezr
Sjuendetrinn
wvqmepouxpko4jgeg3dc6magmk1eu8of4umse948wp3fjk0ukfpbntknoyuzdogx
vb3f21ujpqfm2z5rkssb2qzyqhbqlpnss6uyprwxwt8mqkfwcccjy5pzucff2swd