«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn»

Tynset barneskole har sterkt fokus på samarbeidet skole - hjem. Dette er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø både på trinnet og på skolen.

Like viktig som samarbeidet skole – hjem, er samarbeidet som hjemmene har med hverandre. Forskningen viser at der foreldrene kjenner hverandre og jobber sammen om hverandres barn, blir det faglige og sosiale miljøet aller best.

På denne siden vil dere finne oppdatert og aktuelt stoff med tanke på samarbeidet skole-hjem og samarbeidet mellom hjemmene.