Planer

Her vil du finne oversikt over skolens ulike planer som plan for språkutvikling, handlingsplan for sosial kompetanse, ordensreglement med flere.

Tilgjengelige dokumenter:

Folkehelseplan for Tynset Barneskole
Handlingsplan for sosial kompetanse 2019
Ordenreglement for Tynset Barneskole
Plan for språkutvikling
Beredskapsplan COVID-19