Alle skal ha et trygt og godt skolemiljø

Tynset barneskole har som alle andre skoler nulltoleranse mot mobbing. Opplæringslovens § 9-a sier at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, og vi jobber daglig for at alle elever ved skolen vår skal glede seg til å gå på skolen for å treffe venner og lære.

Samtidig vet vi at vi ikke alltid klarer å få med oss et sårende blikk eller kommentar, utestengende kroppsspråk og mimikk eller negative ord og handlinger.

Vi oppfordre alle til å ta ansvar for å si fra når man ser eller får kjennskap til at noen ikke har det slik vi ønsker. Først når vi kjenner til situasjonen kan vi gjøre noe med den.

Skolen har en klar plan for håndtering av mobbesaker basert på Olweus sitt antimobbeprogram.

Skolen er også en trivselslederskole, der utvalgte elever på 4.-7.trinn har som verv å være trivselsledere for alle skolens elever i friminutt eller ved andre aktiviteter. Ved trivselsledernes aktiviteter er det plass og rom for alle som har lyst til å være med å leke sammen med andre.

Skoleåret 2019/2020 startet vi opp med Zippys venner.
Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Elevene skal utvikle evne til å ta hånd om seg selv og andre. Målsetting i programmet er at barn skal lære livsmestring, finne gode mestringsstrategier når de møter hverdagens problemer, støtte andre og opprettholde god psykisk helse. Zippys venner er for hele småskoletrinnet og omhandler håndtering av følelser, kommunikasjon, vennskap, konflikter og endringer i livet.