Alle skal ha et trygt og godt skolemiljø

Tynset barneskole har som alle andre skoler nulltoleranse mot mobbing. Opplæringslovens § 9-a sier at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, og vi jobber daglig for at alle elever ved skolen vår skal glede seg til å gå på skolen for å treffe venner og lære.

Samtidig vet vi at vi ikke alltid klarer å få med oss et sårende blikk eller kommentar, utestengende kroppsspråk og mimikk eller negative ord og handlinger.

Vi oppfordre alle til å ta ansvar for å si fra når man ser eller får kjennskap til at noen ikke har det slik vi ønsker. Først når vi kjenner til situasjonen kan vi gjøre noe med den.

Skolen har en klar plan for håndtering av mobbesaker basert på Olweus sitt antimobbeprogram.

Skolen er også en trivselslederskole, der utvalgte elever på 4.-7.trinn.

Skolen er også en trivselslederskole, der utvalgte elever på 4.-7.trinn har som verv å være trivselsledere for alle skolens elever i friminutt eller ved andre aktiviteter. Ved trivselsledernes aktiviteter er det plass og rom for alle som har lyst til å være med å leke sammen med andre.