Tynset barneskole et trygt sted å være, sammen leke og lære

«Et trygt sted å være, sammen leke og lære» er visjonen til Tynset barneskole, og sammen med verdiene TRYGGHET, LIKEVERD, HUMØR og KVALITET, gir dette retning for hva vi ønsker for våre elever.

Gjennom verdiene våre ønsker vi å utvikle barn som er trygge på seg selv og andre, møter ulikhet med forståelse og toleranse, viser glede over egen og andres mestring, og er inkluderende og imøtekommende:

Sosiale ferdigheter er sammen med lesing kanskje de viktigste grunnleggende ferdighetene vi skal lære bort og utvikle hos våre elever. Vi ønsker at sosial læring og faglig læring skal være to sider av samme sak, nemlig det å utvikle morgendagens tynsetinger som er rustet for det livet som venter i fremtiden.