Velkommen til elevrådets side

Elevrådet er elevenes viktigste organ ved skolen. Gjennom elevrådet kan de ta opp saker som opptar dem og som de ønsker å uttale seg om.

Elevrådet består av tillitsvalgte elever fra 4.-7.trinn. Elevrådet velger selv sin leder og nestleder, som blant annet skal representere den i skolens samarbeidsutvalg (brukerråd) og skolemiljøutvalg.

Her vil vi legge ut informasjon om hva elevrådet jobber med og for gjennom skoleåret.

Elevrådet 2021/2022 består av:

  • Sara Nygjelten Enoksen (leder)
  • Marius Nystuen (nestleder)
  • Lone Heggstad Storbækken (sekretær)
  • Emma Hylen
  • Iver Moen Strømshoved
  • Jonas Lindberg
  • Trine Lagmannsveen Brekken
  • Oline Fossum Nordseth
  • Peder Skånsar Berg