Velkommen til elevrådets side

Elevrådet er elevenes viktigste organ ved skolen. Gjennom elevrådet kan de ta opp saker som opptar dem og som de ønsker å uttale seg om.

Elevrådet består av tillitsvalgte elever fra 4.-7.trinn. Elevrådet velger selv sin leder og nestleder, som blant annet skal representere den i skolens samarbeidsutvalg (brukerråd) og skolemiljøutvalg.

Her vil vi legge ut informasjon om hva elevrådet jobber med og for gjennom skoleåret.