Programmering på 6.trinn

Vitensenteret Innlandet har vært på besøk hos 6.trinn. Elevene fikk prøve seg på programmering av micro:bit. Stor motivasjon og lærelyst, med høy grad av mestring for alle er konklusjonen på en meget vellykket dag.

På forhånd hadde lærerne på trinnet fått litt kursing av Vitensenteret slik at de kunne hjelpe til, men tror de ble ganske så fort forbigått i kompetanse av elevene i løpet av dagen. Et klassesett med micro:bit ble satt igjen til skolen, og noe vi skal få mye glede av. Programmering er på full fart inn i skolen med fagfornyelsen, og ut fra aktivitetsnivået er vi sikker på at dette kommer til å slå meget godt an hos elevene.

Til forsiden