Zippys venner

Tynset barneskole er blitt en Zippyskole.

Zippys venner er et program for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Elevene skal utvikle evne til å ta hånd om seg selv og andre. Målsetting i programmet er at barn skal lære livsmestring, finne gode mestringsstrategier når de møter hverdagens problemer, støtte andre og opprettholde god psykisk helse.

I Zippytimene blir elevene bedre kjent med pinnedyret Zippy og vennene hans. Vennene til Zippy havner ofte i ulike situasjoner der de får kjenne på frustrasjoner og utfordringer med å takle ulike følelser. Gjennom dialog og aktivitet skal elevene prøve å hjelpe vennene til Zippy (og seg selv) med å finne gode strategier for å takle slike situasjoner, og å finne løsninger som er gode for alle parter.

Zippys venner i Norge eies av den ideelle organisasjonen Voksne for barn. Her kan du lese mer om Voksne for barn
https://www.vfb.no/

Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen.
Her kan du lese mer om Zippys venner.
https://www.vfb.no/produkter-og-tjenester/skoleprogrammer/zippy/om-zippys-venner/


Fire lærere + rektor har vært på kurs, og er sertifiserte Zippylærere, og programmet gjennomføres i samarbeid med PPT og skolens helsesykepleier.
Programmet er i tråd med skolens handlingsplan for sosial kompetanse.

Det er 1.-4.trinn som vil få en Zippytime inn på timeplanen sin dette skoleåret, og så er tanken å utvide med et program som er mer tilpasset 5.-7.trinn fra høsten 2020.

Til forsiden