Informasjon om retesting og massetesting 19.-20.mai

null

Onsdag 19.mai skal ALLE elever og ansatte ved 1.trinn, 5.trinn og 6.trinn teste seg ved teststasjonene på Tjønnmosenteret. Det gjelder også elever og ansatte som har testet seg tidligere de siste 5-6 dagene. Torsdag 20.mai er det retesting av de fire trinnene som testet seg i forrige uke.
Søsken skal ikke komme samtidig, men forholde seg til oppsatt tid for sitt trinn.

Tidspunkt for testing onsdag 19.mai:
1.trinn kl. 09.45 – 10.30
5.trinn kl. 10.30 – 11.15
6.trinn kl. 11.15 – 12.00

For alle tre trinnene gjelder følgende med tanke på hvilken teststasjon de skal gå til:
Sluse: etternavnet starter på A – I
Telt 1: etternavnet starter på J – P
Telt 2: etternavnet starter på Q – Å

Den som testes går i ventekarantene til det foreligger negativt svar på testen. Tar 1-2 døgn før man får svar på testen. Ved negativ test er man ute av karantene. Ansatte på disse tre trinnene tester seg sammen med elevene på oppsatt tidspunkt.

Tidspunkt for testing torsdag 20.mai:
2.trinn kl. 09.45 – 10.30
3.trinn kl. 10.30 – 11.15
4.trinn kl. 11.15 – 12.00
7.trinn kl. 12.30 – 13.00

For alle tre trinnene gjelder følgende med tanke på hvilken teststasjon ved Tjønnmosenteret de skal gå til:
Sluse: etternavnet starter på A – I
Telt 1: etternavnet starter på J – P
Telt 2: etternavnet starter på Q – Å

Ansatte på disse fire trinnene tester seg kl. 10.00 – 11.30 ved teststasjon brakka ved jernbanen.
Ved negativt svar på denne testen kan man gå ut av karantenen. Tar normalt 1-2 døgn.

For all testing gjelder følgende:
Viktig å overholde smittevernregler.
Hold 2 meters avstand og bruk munnbind. Det er ikke anledning for elevene som står i kø for å teste seg til å leke med andre som er i kø.
Foreldre som har symptomer, skal ikke følge barnet til testen. Disse foreldrene må i stedet møte opp til egen testing på drop-in time fra kl. 14.30 – 15.30 ved sluse på teststasjonen ved Tjønnmosenteret.

Man kan gå ut av karantene ved negativ test, men man må opprettholde smittevernregler. Det vil si ikke dra på besøk til hverandre og unngå nærkontakter. Elever oppfordres til å vente med å leke med venner og medelever til over helga. Om du får symptomer etter at du er ute av karantene MÅ du teste deg på nytt.
Husstanden settes ikke i ventekarantene ved retesting.

Det presiseres at ALLE elever og ansatte skal teste seg disse to dagene.
Det gjelder også elever og ansatte som har testet seg tidligere de siste 5-6 dagene om som ved første test kun var i ventekarantene til det forelå negativt svar på testen.

Disse to dagene med testing, der både elever og ansatte må bruke mye tid på køståing og testing er det vanskelig med god oppfølging fra skolens side med hjemmeskoleopplegget. Noen av våre ansatte må i tillegg til egen kø, stå i kø sammen med egne barn for å støtte dem i testsituasjonen.
Vi lover likevel å gjøre så godt vi kan.

Til forsiden