Valgfag på mellomtrinnet

En nyvinning ved Tynset barneskole denne høsten er valgfag for elevene på 5.-7.trinn. To timer i uken de siste seks ukene har elevene fått utfoldet seg i fagene mat og helse, kunst og håndverk, ballspill, programmering, brettspill, uteaktivitet og sang, dans og drama.

null

Utgangspunktet for fagene vi valgte å tilby som valgfag var en undersøkelse blant elevene på mellomtrinnet, om hvilket fag de kunne tenke seg å ha to timer i uka. Vi fikk inn over 40 ulike forslag, og valget falt ned på de sju mest populære. Elevene er delt inn i grupper på tvers av trinnene, bortsett fra på mat og helse der vi i år har valgt å prioritere 7.trinn som mistet store deler av undervisningen i mat og helse vårhalvåret på 6.trinn grunnet hjemmeskole.

null

Faget er organisert i tre perioder à seks uker, der elevene kan velge nye valgfag etter hver periode. Det gir totalt 18 uker med valgfag i løpet av skoleåret.

Årsaken til at vi har valgt å sette i gang med valgfag er skolens tolkning av fagfornyelsen, og ikke minst elevenes egne tilbakemeldinger på ønsket om mer aktiv og praktisk læring på mellomtrinnet.
Etter at første periode er avsluttet, kan vi foreløpig konkludere med at valgfag er populært blant elevene og timer de ser frem til og gleder seg til.

null

null

null

null

null

null

null

null

Til forsiden