Skogens dyr

På 1. trinn har vi jobbet med skogsdyr den siste tida i et tverrfaglig prosjekt.

null

På uteskole har vi lært om dyrene.
Elevene har studert reveskinn, bjørneskinn, elggevir, elgtenner og harebæsj. Vi har hørt på eventyr, møtt Endre Elg, Hugo Hubro, Ronny Rødrev, Helene Hare og Bamse Bjørn.

I kunst og håndverk har vi lagd kongleugler og rev med utklipp av hendene. Vi har sunget sanger om de forskjellige dyra.

null

null

Hele Tynset barneskole har jobbet med forskjellige skriveprosjekter i denne perioden.
På 1.trinn har vi skrevet og lagd bok om alle dyrene, ugle, rev, elg, hare og bjørn. Elevene har tegnet og pyntet fint i bøkene sine. De har skrevet etter beste evne, på sin egen måte. Det har vært fornøyelig arbeid, mye moro, lek og læring underveis. Klasserommene har blitt forvandlet til skoger med trær, busker, fugler og dyr.


Vi avslutter prosjektet med samling for hele trinnet i musikkrommet, der skal elevene lese fra bøkene, synge og ha skuespill. Elevene får med seg bøkene hjem for lesing og hygge.

null

null

null

null

null

Til forsiden