Skolestart 5.-7.trinn

null

Onsdag 13.mai blir det skolestart for 5.-7.trinn. Vi gleder oss til å ta imot denne herlige gjengen på 7.trinn og alle de andre elevene på mellomtrinnet. På grunn av utfordringer med å finne mange store nok rom på Tynset barneskole til alle skolens elever, vil elevene på 5.-7.trinn ha sin base på gamle Holmen videregående skole. Bildet er tatt høsten 2019, lenge før avstandsregler var et tema.

Nøyaktig to måneder etter at skolen stengte for alle elever er vi klare for å fylle skoleområdet med lek og aktivitet igjen.

Mange nye smittevernsregler og rutiner skal på plass og læres de første dagene. De tre aller viktigste grunnpilarene i et godt smittevern er at syke personer ikke skal være på skolen, god hygiene og redusert kontakt mellom personer.

Når skal man møte på skolen?

  • Når man ikke har symptomer på sykdom
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer
  • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen
  • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt

Når skal man IKKE møte på skolen?

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn
  • Foresatte som har luftveisinfeksjoner, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på skolen og må finne andre løsninger for følging/henting av eleven

Til forsiden