Tynset barneskole er stengt

Nasjonale myndigheter har besluttet å stenge alle barneskoler i Norge i perioden fra 13.mars til torsdag 26.mars.
Tynset barneskole vil derfor holde stengt for all undervisning i denne perioden.

Barn på skolen med foreldre i samfunnskritiske funksjoner kan få et omsorgstilbud på skolen i denne perioden.
Helsedirektoratet har definert 15 områder dette gjelder.
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Vi ber om at foreldre som jobber innenfor disse samfunnskritiske funksjonene og som ønsker et omsorgstilbud for sine elever på skolen gir beskjed til skolen fredag 13.mars.
Vi kommer til å bruke morgendagen til å planlegge for et slikt omsorgstilbud de kommende ukene, i tillegg til å planlegge for fjernundervisning for elevene våre.
Elevene har ikke skoletilbud fredag 13.mars.
Alle planlagte aktiviteter i skoleregi avlyses i denne perioden, slik som foreldremøter, utviklingssamtaler, samt helsesamtaler på 3.trinn med skolens helsesykepleier m.m.

Elevene på 2.-7.trinn har i dag fått med seg hjem iPad/chromebook/pc med tanke på en eventuell fjernundervisning. Vi rakk dessverre ikke å sende iPad hjem med 1.trinn.

Ved spørsmål ta kontakt med rektor.


Til forsiden