Tynset barneskole

skolebildelangsmal
Tynset barneskole har sterkt fokus på samarbeidet skole - hjem. Dette er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen.
På denne siden vil vi informere med og oppdatere aktuelt stoff med tanke på skole - hjemsamarbeidet.

Foreldreutvalget

Om FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
Kontaktforeldre
Info til foreldrekontakter
 
Vedtekter for FAU
Foreldreråd og FAU
Årsmelding
 

Om mobbing

 
Mobbeprogrammet
Hva gjør vi ?
Foreldreansvar
 

Lover og vedtekter

Rettigheter og plikter
 

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer