Tynset barneskole

  • Åpningstider SFO
  • Priser SFO
SFO på Tynset barneskole har åpningstid 07.30 - 16.30
Ferier: Skolefritidsordningen ved Tynset barneskole er åpen i sommerferien. Der skolefritidsordningen er lagt til barnehagen, gjelder barnehagens åpningstid om sommeren. I forbindelse med jule- og påskeferien er SFO åpen på vanlige virkedager. Jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag, stenger SFO kl. 12.00. Daglig leder sørger for at foreldrene i god tid melder fra behovet de har i denne tiden. Daglig leder fastsetter ut fra dette bemanningsplan i nevnte tidsrom. I løpet av året skal barnet ha 4 ukers ferie. 3 uker skal være om sommeren, derav minst 2 uker sammenhengende.
sfoute2
 
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Kostpenger er inkludert.For plass i skolefritidsordningen betales det for 11 måneder i året.Betalingen skjer til Tynset kommune, innen 20. i hver måned, på tilsendte giroblanketter.Det betales ikke tillegg for kost.Det beregnes ikke søskenmoderasjon.

Friplasser

Det kan søkes om friplass / redusert betaling. Søknad skjer ved henvendelse til sosialkontoret og behandles etter kriterier i lov om sosiale tjenester.

Manglende betaling

Hvis betaling ikke skjer, sendes purring. Hvis det da ikke blir betalt, sendes varsel om innkasso. Blir det utestående beløp over lengre tid, får familien beskjed om at plassen går tapt. Alle utestående regninger vedrørende skolefritidsordingen må være betalt dersom plassen skal beholdes.

Sykdom

Er barnet fraværende sammenhengende 1 mnd. eller mer på grunn av sykdom, kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden må sendes skriftlig til Servicetorget, og legeattest vedlegges.Følgende betalingssatser gjelder for SFO fra 01.01.18:

Timer Pris

10 - 15 t pr. uke

Kr. 45,- pr. time

Under 10 t. pr. uke

Kr. 50,- pr. time

15 - 20 t pr. uke

Kr. 2.270,- pr. mnd.

Over 20 t pr. uke

Kr. 2.740,- pr. mnd.

Pris for ekstra dager: kr 300,-.Det betales ikke tillegg for kost.

sfoinne
 

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer