Tynset barneskole

Tynset barneskole finner du på Tynset i Nord-Østerdal, i Hedmark fylke. Skolen ligger i gangavstand fra ungdomsskole, videregående skoler og kommuneadministrasjonen. Vi har også 2 flotte idrettshaller og basseng like i nærheten.

Tynset barneskole er en åpen skole. Hvem som helst er velkommen til å se seg om på skolen, i særdeleshet gjelder det elevenes foresatte, politikere, kommunens ledelse og andre som har innflytelse på skolens virksomhet. Ved å bruke utstillinger og gallerier gir elevene skolen et "personlig" preg med fin variasjon i forhold til årstider og høytider.

Lærerne er organisert i team. Teamet har ansvar for et trinn og skal, med få unntak, dekke alle faglige behov på trinnet. Det er godt samhold og vi jobber med å få til en jevn fordeling av arbeid og ansvar i personalet. De har felles omsorg for elevene på trinnet.

Elevene er organisert i sju enheter med hvert sitt baserom som blir kalt landskap. I nær tilknytning til disse er det små rom/hall som gir noe anledning til å dele i mindre grupper. Det åpner for fleksibilitet i valg av metode og organisering.

omoss
 
Ansattes plikter
Fleksitid
Ordensreglementet
PPT
Praktiske bestemmelser
 
Dette er rettigheter
 
Retningslinjer utviklingssamtaler
Skolehelsetjenesten
Skoleskyss
Skoleukas organisering
Tynset tannklinikk
 
 
 • Åpen skole

  Tynset barneskole ønsker å være en åpen skole. Vi setter pris på å få besøk.Både elever og voksne er vant
  Les mer
 • Tidligere prosjekter

  Her kan dere lese om våre tildligere prosjekter. Dette er en samling med prosjekter vi ønsker å presentere da de
  Les mer
 • Våre satsingsområder

  Her presenterer vi våre fire prioriterte satsningsområder.   Skole-hjem Lesing og skriving     Sosial kompetanse Relasjonskompetanse  
  Les mer

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer